Volume 10, November 2021

Table of Contents

Published: Nov 9, 2021

Akhmedova Zarnigor
Akhmedova Zarnigor
Inoyatkhon Madimarovna Arzimatova
Prof. Resty C. Samosa, Clarry Jane Admana, Vincent Almia, Verlan Jane Garcia, Marvin Roi Lorilla
Turdaliyeva Manzura Valiyevna
Odina Abobakirova
Yuldasheva Dilshoda Tulkinovna
Ikromov Shavkat Xabibullayevich, Tursunboyeva Kamola Ilxomjon qizi
Zokirova Sohiba Mukhtoraliyevna, Akhmedova Diyorahon Obidjon qizi
Sohiba Yuldasheva
Mulyana Mulyana