С. О. ТОШБОЕВ; А. ХАЙДАРОВ; Г. С. ИСАМУХАМЕДОВА; З. А. ҚОДИРОВА. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ОҚИБАТЛАРИНИНГ ҚАЙТАЁТГАН ЎЗБЕК МИГРАНТЛАРИ ВА ОИЛАЛАРИГА ТАЪСИРИ. International Journal of Culture and Modernity, [S. l.], v. 7, p. 49–59, 2021. DOI: 10.51699/ijcm.v7i.54. Disponível em: https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/54. Acesso em: 16 jun. 2024.