Main Article Content

Abstract

Maqolada buyuk adib Alisher Navoiyning Samarqandda yashagan vaqti, uning ijodi va ijodiy muhiti, Samarqandda Mavlono A‘loi Shoshiy, Mavlono Xoja Xurd va boshqa ustozlaridan ta‘lim olganligi, Fazlullah Abullaysiy madrasasi, Ulug‘bek madrasalaridagi faoliyati haqida mulohaza yuritilib Alisher Navoiyni Ulug‘bek madrasasi munosib vorisi sifatida talqin qilinadi.

Keywords

vorisiylik Ulug‘bek madrasasi Fazlulloh Abullaysiy mudarris Mavlono A‘loi Shoshiy

Article Details

How to Cite
Toshtemirovich, M. D. . (2021). Ulug‘Bek Madrasasining Munosib Vorisi. International Journal of Culture and Modernity, 9, 35–38. Retrieved from https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/72

References

  1. Abdullayev V., Alisher Navoiy Samarqandda, Toshkent, 1967.
  2. Valixo‘jaev Boturxon. Samarqandda oliy ta‘lim – madrasai oliya – universitet tarixidan lavhalar. Samarqand, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
  3. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. 13-tom. Majolis un-nafois. –T.: Fan, 1997.
  4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 14-jild: Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya. T.: «Fan», 1998.
  5. G‘aniyeva S.Alisher Navoiy(Hayoti va ijodi). Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1968.11b.
  6. Xondamir “Makorimul-ahloq”.P. Shamsiyev tarjimasi. Toshkent. O‘zFA nashriyoti.1948y.
  7. Бобур. Бобурнома.–Т.: Юлдузча, 1990.
  8. Воҳидов Р.Биз билган ва билмаган Бобур.Т. “Маьнавият”.1999.47-б.