Vol. 9 (2021): October
Articles

Ulug‘Bek Madrasasining Munosib Vorisi

Mamarasulov Dilmurod Toshtemirovich
Samarqand davlat universiteti, Tadqiqotchi

Published 2021-10-17

Keywords

 • vorisiylik,
 • Ulug‘bek madrasasi,
 • Fazlulloh Abullaysiy,
 • mudarris,
 • Mavlono A‘loi Shoshiy

How to Cite

Toshtemirovich, M. D. . (2021). Ulug‘Bek Madrasasining Munosib Vorisi. International Journal of Culture and Modernity, 9, 35–38. Retrieved from http://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/72

Abstract

Maqolada buyuk adib Alisher Navoiyning Samarqandda yashagan vaqti, uning ijodi va ijodiy muhiti, Samarqandda Mavlono A‘loi Shoshiy, Mavlono Xoja Xurd va boshqa ustozlaridan ta‘lim olganligi, Fazlullah Abullaysiy madrasasi, Ulug‘bek madrasalaridagi faoliyati haqida mulohaza yuritilib Alisher Navoiyni Ulug‘bek madrasasi munosib vorisi sifatida talqin qilinadi.

References

 1. Abdullayev V., Alisher Navoiy Samarqandda, Toshkent, 1967.
 2. Valixo‘jaev Boturxon. Samarqandda oliy ta‘lim – madrasai oliya – universitet tarixidan lavhalar. Samarqand, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001.
 3. Navoiy Alisher. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. 13-tom. Majolis un-nafois. –T.: Fan, 1997.
 4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. 14-jild: Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya. T.: «Fan», 1998.
 5. G‘aniyeva S.Alisher Navoiy(Hayoti va ijodi). Toshkent. “Fan” nashriyoti. 1968.11b.
 6. Xondamir “Makorimul-ahloq”.P. Shamsiyev tarjimasi. Toshkent. O‘zFA nashriyoti.1948y.
 7. Бобур. Бобурнома.–Т.: Юлдузча, 1990.
 8. Воҳидов Р.Биз билган ва билмаган Бобур.Т. “Маьнавият”.1999.47-б.